Content Management Powered by CuteNews
 

Kitap
Türk Din Musikisi

Tanıtım, Sayı 8

 

Türk Mûsikîsini bir nehir olarak düşünseydik eğer, câmi ve tekkeler bu nehri besleyen en büyük damarlardan biri olurdu. Saz mûsikîmizle birlikte en fazla dinlemeye ve takip etmeye çalıştığım camî ve tekke musikisine dair çalışmalara bir yenisi de Ahmet Şahin Ak tarafından ekleniyor.
 
 
 
Öncelikle ünlü muezzin ve neyzen Ahmet Şahin ile sadece büyük bir isim benzerliği notunu düşerek Ak’ı tanıtalım. Ahmet Şahin Ak, 1956 yılında doğmuş ve 1974’den yana müzikle ciddi olarak uğraşıyor. 1993 yılından bu yana Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitim bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Ak, bu kitabından önce yayımlanmış dört kitaba sahip. Bu kitaplar sırasıyla:
 
  1. Avrupa ve Türk-İslam Medeniyetinde Müzikle Tedavi (Tarihi Gelişimi ve Uygulamaları), 1997, Ötüken
  2. Türk Mûsikîsi Tarihi, 2003, Akçağ
  3. Anadolu Türküleri ve Mûsîki İstikbalimiz, 2006 Ötüken (Mahmet Ragıp Gazimihal'in eserinin yeniden basımı)
  4. Müziğin İnsan ve Hayvanlara Etkisi, 2006 Ötüken
 
Yazar, kitabın yazılış amacı olarak dini musîki dersi verilen ilgili akademik bölümlerde ders kitabı ve kaynak kitap olarak kullanılmasını hedeflediğini belirtiyor. Kitabın genel şekli de bu amaca uygun olmuş. Kitabın ilk bölümü İslam aleminin rutin tartışmalarından biri olan müziğin İslamiyet’deki yeriyle ilgili farklı görüşleri irdeliyor. Daha sonrasında ise bu müziğin tarihsel gelişimi irdelenmiş. İnceleme iki ana kola ayrılmış; Câmi ve Tekke Musikîsi. Her bir kolda yer alan farklı formların örfî kullanımlarına bağlı olarak tanımları yapılırken her bir form için mümkün mertebe nota örneği koyulmuş. Tekke mûsikîsinin en büyük formlarından biri olan Mevlevî ayinleri için ayrı bir paragraf açılmış olduğu notunu da düşelim. Kitabın son bölümünde ise genel makamat bilgisi aktarılmaya çalışılmış.
 
Kitabın kendi alanında önemli bir kaynak niteliği taşıyacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak bazı noktalarda yazarı eleştirmek istiyorum. Öncelikle, kitabın içine iki kitap yerleştirilmiş durumda. Dipnotlar kitap metninin pek çok noktada önüne geçiyor. Kitapla ilgili çok büyük bir ihmâl 53. sayfada alınan dipnotun internet tabiriyle “copy-paste” yapılması ve bu işlem sonrası Türkçe’ye tercüme yapılmaması. Bu tip küçük hatalar kitabın ciddiyetini sarsan hatalar olarak göze çarpıyor. Diğer eleştirmek istediğim bir nokta da, sadece bu kitapda değil, benzer pek çok kitapda da karşımıza çıkan bir rahatsızlık. Bir konuda kitap yazan kimselerde doğal olarak kendi çalışmalarını sergileme içgüdüsü ortaya çıkıyor. Muhakkak ki kişilerin emeği çok değerlidir ve herkes bu emeğe saygı duymalıdır. Ancak Dellâlzâde’nin, Itrî’nin, Zekâî Dede’nin eserlerinin yanına kendi eserini koymak hem büyük bir cesaret hem de cüret gösterisidir. Halbuki takdiri başka insanlardan beklemek; çalışmalarımızla bu isimlerin yanına yazılmaya layık görülmek daha uygun olmaz mıydı?
 
Kitap üzerinden bir eleştiri de imam ve muezzin dostlarımıza yapalım. Bu kitapda yazılmış bilgilerin hiçbirisi daha önceden bilinmeyen ve ulaşılamayan konular değil. Tüm formlar örnekleriyle geçmişden bugüne taşınmış durumda. Buna rağmen, bu hazinenin en büyük bayraktarı olan cami görevlisi dostlarımızın bu mirasa sırt dönmesi; sırt dönmeyi bırakın, Kahire tarzı okumaya özenmeleri ve bu suretle bu mirasın ileriye taşınmasını yavaşlatmaları bir ihanetdir. Tabii ki çok değerli bazı hafızlarımızı ve görevlilerimizi bunun dışında bırakıyoruz. Ancak bu eleştirimizin en azından ilgili kesimin 95% kısmına hitâb ettiğini söyleyebiliriz.
 
Ahmet Şahin Ak’a bu kitaptaki emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, kitabın ihtiyaç sahiplerine fayda vermesini diliyoruz.
 
 
Türk Din Musikisi - Cami ve Tekke Musikisi
· Ahmet Şahin Ak
· Akçağ Yayınları
· Basım Tarihi : 06 - 2009
· ISBN : 9 789753 389273
· Sayfa Sayısı : 290
· Etiket Fiyatı : 16.00 TL

 

Okan Yunusoğlu
Kitap
Türk Din Musikisi
, Tanıtım, Sayı 8


Saz ve Söz Bağımsız Türk Müziği Yayını olarak yazılarımızdan alıntı yapıldığında kaynak belirtilmesini rica ederiz.
www.sazvesoz.net | bilgi@sazvesoz.net