Content Management Powered by CuteNews
 

Kitap
Ney'in Sırrı

Tanıtım, Sayı 7

(Bu sefer kitabı tanıtmaktan ziyade kitabın bende uyandırdığı hisleri yazmak istedim.)

Üç damla... Üçü de birbirinden berrak, engin kültür denizimizin kendi halinde üç mütevazı su damlası... Sessizce gelip sessizce ayrıldıkları maddî dünyamızın birer köşesinde sessizce uyurken; maneviyâtımızdaki fırtınaları aksettiren, her nefeste bizi bir defa daha alabora eden dalgaları toplayıp ruhumuzun derinliklerine hücum ettiren üç damla... O deniz ne kadar tuzlansa da orada pîr-ü pâk kalabilen üç damla...

Koca efsanevî Aziz Dede ne kadar uzak görünürken birdenbire ne kadar yakınlaşıverir, bizden biri oluverir, aslında hayret etmemek icap eder. Eksiklik bizdedir; bilmeyişimizdedir; anlamayışımızdadır. O eksiğin olduğu yerde aslında nefesimiz kesiktir, kalbimiz teklemektedir.

Emin Dede yalnızca Huzur'da belki hayâlî bir portresi çizilmiş, nefesi sonsuzun derinliklerine karışmış bir garip derviş midir? Bu güzel adam niye kabuğuna çekilip dünyanın en güzel nağmelerini dört köhne, rutubetli ahşap duvar ardına hapsetmiştir? Yoksa her santimde bir kelepçeyle sıkılmış damarlarımızı biraz olsun açmak için son nefesine kadar içindekini mi dökmüştür? Bir son çırpınış, bir gözyaşı, bir haykırış mıdır o; yoksa tavan arasına kaldırılmış bir medeniyetin gıcırdayan tahtalar arasından "siz benim ne olduğumu bilmiyorsunuz daha!" der gibi istihzâlı gülümseyişi midir?

Bir ressam-neyzen iki dünya arasında sıkışmış biri midir; yoksa iki ayrı dünyaya ayrı ayrı güzellikler katabilmenin mümkün olduğunun isbatı olmuş bir Halil Dikmen midir? Hasretini renklere döküp visal-i ney ile mestolurken kimbilir kaç gönlü mest etmiştir; etmektedir...

Bu insanlara insan demek kâfî değildir! Onlar başlı başına birer kültürdür! Onlar birer medeniyettir! Bir medeniyet onların sırtına binmiştir, bir daha inmemiştir!

Beşir Ayvazoğlu'na müteşekkiriz. Unuttuklarımızı bir daha hatırlatmaları için bize Aziz Dede'yi, Emin Dede'yi, Halil Dikmen'i, neyi, aşkı yazdı. Mevlânâ'nın dünyasını anlamak için de önce bu şahsiyetleri anlamak gerekir.

Korkutalp Bilgin
Kitap
Ney'in Sırrı
, Tanıtım, Sayı 7


Saz ve Söz Bağımsız Türk Müziği Yayını olarak yazılarımızdan alıntı yapıldığında kaynak belirtilmesini rica ederiz.
www.sazvesoz.net | bilgi@sazvesoz.net